אישורי בטיחות

מ.ו מפקחים ותברואה
מספקת לבעלויות סל שירותים מלא בכל מעגלי הייעוץ, ליווי וביצוע  ביקורות בתחומי תברואה ובטיחות.
תחת קורת גג אחת תמצאו מערך שלם של בדיקות ואישורים למשרדי החינוך, הבריאות, משרדי ממשלה ועוד רבים:

אישור הנדסאי בנין.
אישור חשמלאי מוסמך.
אישור מהנדס בודק חשמל.
אישור מתקני משחקים.       
אישור יציבות קונסטרוקציה.
אישורי בטיחות למגרשי ספורט.

כמו כן, ניתן לתאם בדיקות נוספות הנדרשות ע"י משרד החינוך.