יעוץ בטיחות למוסדות חינוך

מ.ו. מפקחים ותברואה 

מעניקים שירותי מבדקי תברואה ובטיחות לכל מוסדות החינוך ברמה מקצועית ובאיכות ללא פשרות. במטרה להיות אחראים- ביחד, על ניהול תיק הבטיחות אצלכם במסגרת חוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט - 1969.

 מ.ו. מפקחים ותברואה
הנו גם גורם מייעץ לבעלות על מוסד החינוכי ולמנהליו בכל נושא תהליכי ניהול הבטיחות במוסד, הן בהיבט הסביבה הפיזי והן בהיבט ניהול הבטיחות השוטף.