יעוץ תברואה למוסדות חינוך

מ.ו. מפקחים ותברואה
רשאי לערוך מבדקי תברואה במוסדות החינוך וליתן אישור תברואה לבעלויות המבקשות לקבל רישיון או לחדשו במסגרת חוק פיקוח על בתי הספר, תשכ"ט - 1969.

אצלנו רשימת תברואנים ויועצי בטיחות מאושרים ע"י משרד הבריאות ומשרדי הממשלה. נבדלים בידע  ובמקצועיות, באחריות ומיומנות ללא פשרות.