בטיחות לקייטנות

מ.ו. מפקחים ותברואה
רשאי לערוך מבדקי תברואה ובטיחות עבור בעלויות על מוסדות חינוך , פנימיות וכפרי נוער אשר בפיקוח משרד החינוך. וגם לקייטנות במסגרת "חוק הקייטנות" ותקנותיו.
מ.ו מפקחים ותברואה
משרד המעסיק  בעלי מקצוע רבים העוסקים בבדיקות בטיחות שוטפות של קייטנות ושאר מוסדות החינוך בהזמנת הבעלויות. והם ילוו את מנהל המוסד לגבי נהלי בטיחות בשגרה ויעבירו לו את הנחיות המשרד העדכניים, יבדקו את תיק הבטיחות אצלו ויוודאו כי יש את כל אישורי הבטיחות.